Privacyverklaring

Websites Continental Bakeries

Continental Bakeries waardeert uw interesse in haar producten en uw bezoek aan onze websites. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich op uw gemak voelt bij het bezoeken van onze sites. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons.

 

Op een aantal pagina’s van onze websites kunt u persoonlijke gegevens doorgeven aan Continental Bakeries en haar dochterondernemingen. Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe de informatie die u ons via onze websites verstrekt, zal worden gebruikt. Elke vraag of verzoek die u indient, wordt doorgegeven aan of ter beschikking gesteld van bedrijven die allemaal deel uitmaken van de Continental Bakeries Groep. Sommige van deze bedrijven kunnen gevestigd zijn in landen die verschillende regels hebben voor wetgeving inzake gegevensbescherming. Alle bedrijven, die deel uitmaken van de Continental Bakeries Group, zijn verplicht om het interne beleid na te leven dat vereist dat de nodige stappen worden genomen om uw informatie te beschermen en zullen de informatie gebruiken voor het doel (de doelen) waarvoor het werd ingediend.

De websites van Continental Bakeries kunnen links bevatten naar andere websites die niet onder deze privacyverklaring vallen.

Soorten gegevens

De informatie die wij verzamelen zijn persoonlijke gegevens en geaggregeerde informatie om de manier waarop wij werken en hoe wij naar u communiceren te verbeteren.

 

Persoonlijke gegevens
Deze informatie heeft betrekking op een individuele persoon (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.). We verzamelen dit soort informatie alleen van personen die deze informatie vrijwillig en bewust aan ons verstrekken, zoals registratie op onze websites, of door naam- en adresgegevens te verstrekken en ons om vervolgcontacten te vragen. Wij eisen niet dat u zich registreert of deze informatie aan ons verstrekt om onze websites te kunnen bekijken of toegang te hebben tot de inhoud ervan.

Continental Bakeries gebruikt uw persoonlijke gegevens slechts in de mate die noodzakelijk is voor het technisch beheer van de websites, voor het beheer van de klanten, voor productonderzoek en voor marketing.

 

Geaggregeerde informatie
Deze informatie heeft bijvoorbeeld betrekking op hoeveel mensen onze websites bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken, welke informatie ze downloaden, het type webbrowser en besturingssysteem dat u gebruikt, de naam van uw internetprovider, enz.

Als u zich abonneert op onze e-mail alerts, zijn wij verplicht om uw e-mailadres te verzamelen. Dit e-mailadres zal alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden zoals u hebt aangegeven. Als u zich wilt afmelden van onze e-mail alert lijst of als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@continentalbakeries.com.

Nauwkeurige informatie en keuze

Neem contact met ons op als uw gegevens niet juist zijn, zodat uw persoonlijke informatie accuraat, actueel, volledig en up-to-date blijft. Wij zullen persoonlijke informatie die u ons eerder via onze websites hebt verstrekt, bijwerken of corrigeren.

Wij gebruiken uw gegevens graag om u te informeren over onze producten en diensten en, indien van toepassing, om u ernaar te vragen. Uiteraard is deelname aan dergelijke activiteiten vrijwillig. Indien u niet wenst deel te nemen, kunt u ons dit te allen tijde laten weten, zodat wij uw gegevens dienovereenkomstig kunnen uitsluiten. Meer informatie vindt u op de betreffende pagina van de websites.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Als u specifiek hebt ingestemd met vervolgcontacten of als u ons vraagt om op onze mailinglijst te worden geplaatst, kunnen wij van tijd tot tijd contact met u opnemen om te horen hoe wij onze functies, marketing- en promotie-inspanningen kunnen verbeteren. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om informatie te leveren die is aangepast aan uw interesses zoals we die begrijpen uit de informatie die u aan ons hebt verstrekt en uw activiteiten op onze websites. Deze gepersonaliseerde informatie kan recepten, productinformatie en promoties omvatten. We verzamelen niet automatisch persoonlijke informatie, maar we kunnen niet-persoonlijke informatie die automatisch (door middel van cookies) wordt verzameld combineren met eerder door u verstrekte persoonlijke informatie.

 

We kunnen bezoekers van onze websites af en toe vragen enquêtes en opiniepeilingen in te vullen over hun houding en interesses. Enquêtes zullen ons helpen om uw behoeften te begrijpen. Als voorbeeldantwoorden op enquêtes op onze websites worden geplaatst, worden er geen persoonlijk identificeerbare gegevens opgenomen. Als u deelneemt aan een van onze enquêtes, kunt u er zeker van zijn dat wij geen persoonlijke informatie over u in onze database bijhouden als gevolg van de enquête.

Social plug-ins

Continental Bakeries en haar dochterwebsites gebruiken zogenaamde social plugins (‘knoppen’) van sociale netwerken zoals Facebook, Google+ en Twitter.

Bij een bezoek aan onze websites worden deze knoppen standaard gedeactiveerd, d.w.z. zonder uw tussenkomst sturen ze geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken. Voordat u deze knoppen kunt gebruiken, moet u ze activeren door erop te klikken. Ze blijven dan actief tot u ze weer deactiveert of uw cookies verwijdert (zie ‘Cookies’).

 

Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de knop wordt dan door het sociale netwerk rechtstreeks naar uw browser verzonden en door het sociale netwerk in de website opgenomen.

 

Na het indrukken van een knop kan het sociale netwerk gegevens opvragen, ongeacht of u daarna de knop gebruikt. Als u bent ingelogd op een sociaal netwerk, kan het netwerk uw bezoek aan de website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Een sociaal netwerk kan geen bezoek aan andere websites van Continental Bakeries toewijzen tenzij en totdat u ook daar de betreffende knop activeert. Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat dit netwerk de gegevens van uw bezoek aan onze websites combineert met uw lidmaatschapsgegevens, moet u zich bij het betreffende sociale netwerk afmelden voordat u de knoppen activeert.

 

We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die worden verzameld door de sociale netwerken via hun knoppen. De regels voor gegevensgebruik van de sociale netwerken geven informatie over het doel en de omvang van de gegevens die ze verzamelen, hoe deze gegevens worden verwerkt en gebruikt, de rechten die u hebt en de instellingen die u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen.

Cookies

Net als veel andere bedrijven gebruiken we “cookie”-technologie op en naast onze websites. Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij een “cookie” op uw computer plaatsen. Tijdelijke cookies worden onder andere gebruikt voor het tellen van het aantal bezoeken aan onze websites. Deze tijdelijke cookies worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

 

Uw browser kan ook een permanente cookie op uw computer opslaan. Wanneer u inlogt, zal dit type cookie ons vertellen of u ons eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. De cookie verkrijgt geen persoonlijke informatie over u of voorziet ons niet van gegevens om contact met u op te nemen en de cookie haalt geen informatie van uw computer. Wij gebruiken de cookie om ons te helpen bij het identificeren van sitefuncties en -recepten waarin u een bepaald belang heeft, zodat u de informatie krijgt die u nodig hebt.

 

De “help”-functie van de werkbalk van de meeste browsers geeft u informatie over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u ervoor kunt zorgen dat de browser u op de hoogte stelt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen.

Veiligheid

U hebt de volledige controle over de persoonlijke informatie die u ons verstrekt op onze websites. U kunt bijvoorbeeld uw voorkeur voor vervolgcontacten altijd wijzigen door ons een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@continentalbakeries.com.

Of, als u dat liever heeft, kunt u altijd uw registratie helemaal annuleren en wij zullen onmiddellijk passende maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen.

 

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen wanneer u deze vanaf uw computer naar onze websites stuurt en om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. U dient er altijd rekening mee te houden dat geen enkele internettransmissie 100% veilig of foutloos is, en daarom dient u altijd extra voorzichtig te zijn bij het bepalen wat voor soort informatie u ons via e-mail stuurt. Vooral wanneer u wachtwoorden, ID-nummers of andere speciale toegangsfuncties op onze websites gebruikt, is het uw eigen verantwoordelijkheid om deze te beschermen.

 

Persoonlijke gegevens die tijdens een bezoek aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden voor de landen waar de websites worden onderhouden. Onze privacyverklaring is gebaseerd op de ‘Data Protection Policy’ die van toepassing is op Continental Bakeries en haar dochterondernemingen. Continental Bakeries kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien.

Back to top